Sobášny list SR

Postup vybavovania sobášneho listu Slovenskej republiky po uzavretí manželstva vo Švajčiarsku.

Na vybavenie sobášneho listu SR je potrebné predložiť jednotlivé doklady na Zastupiteľský úrad SR v Berne a to:

  • švajčiarsky sobášny list - originál, ktorý je overený Apostille pečiatkou Štátnej kancelárie kantónu, kde bolo manželstvo uzavreté

  • preklad do slovenského jazyka úradným prekladateľom

  • slovenský rodný list žiadateľa(ky) - originál

  • fotokópiu cestovného pasu SR žiadateľa(ky)

  • vyplniť žiadosť o uzavretí manželstva*

  • vyplniť žiadosť - zápis ženského priezviska*

  • u rozvedených predložiť rozvodový rozsudok zo Slovenskej republiky

  • u ovdovelých predložiť úmrtný list zosnulého partnera

*Jednotlivé formuláre na žiadosti si môžete vyžiadať na Zastupiteľskom úrade SR v Berne - 031 / 356' 39' 37.