Rodný list SR

Ako si vybaviť rodný list Slovenskej republiky

Na vybavenie rodného listu pre dieťa je potrebné predložiť jednotlivé doklady na Zastupiteľský úrad SR v Berne a to:

  • švajčiarsky rodný list - originál, ktorý je overený Apostille pečiatkou Štátnej kancelárie kantónu, kde sa dieťa narodilo

  • preklad do slovenského jazyka úradným prekladateľom

  • slovenský sobášny list SR rodičov dieťaťa - originál

  • fotokópiu cestovného pasu SR matky/otca

  • vyplniť žiadosť - zápis o narodení dieťaťa*

  • vyplniť žiadosť - zápis ženského priezviska a mena*

*Jednotlivé formuláre na žiadosti si môžete stiahnuť na tejto stránke.