Osvedčenie o št. obč. SR

Podmienky pre získanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky

Na vybavenie osvedčenia o štátnom občianstve SR, ktoré okrem iného potrebné na vybavenie nového cestovného pasu SR, je nutné predložiť jednotlivé doklady na Zastupiteľský úrad SR v Berne a to:

    • slovenský rodný list žiadateľa(ky) - originál

    • fotokópiu cestovného pasu SR žiadateľa(ky)

    • vyplniť žiadosť vydanie dokladu zo SR*

    • u vydatých žien - sobášny list SR

    • u ovdovelých predložiť úmrtný list zosnulého partnera

*Jednotlivé formuláre na žiadosti si môžete stiahnuť na tejto stránke.