Sobášny list SR

Postup vybavovania sobášneho listu Slovenskej republiky po uzavretí manželstva vo Švajčiarsku.

Na vybavenie sobášneho listu SR je potrebné predložiť jednotlivé doklady na Zastupiteľský úrad SR v Berne a to:

*Jednotlivé formuláre na žiadosti si môžete stiahnuť na tejto stránke.