Osvedčenie o št. obč. SR

Podmienky pre získanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky

Na vybavenie osvedčenia o štátnom občianstve SR, ktoré okrem iného potrebné na vybavenie nového cestovného pasu SR, je nutné predložiť jednotlivé doklady na Zastupiteľský úrad SR v Berne a to:

*Jednotlivé formuláre na žiadosti si môžete stiahnuť na tejto stránke.