Vítajte na stránke slovensko.ch

Übersetzungen FABIAN

Mühlehubelstrasse 5

3125 Toffen

Nemčina ↔ Slovenčina ↔ Francúzština / Taliančina

Ing. Vladimír FABIAN

Mobil: 079 / 286' 04' 77

kontaktná emailová adresa: vladimir.fabian@integral-it.ch

adresa Veľvyslanectva Slovenskej republiky

***********************************

Bezplatné poradenské služby pre uzavretie sobáša vo Švajčiarsku, vystavenie slovenských sobášnych a rodných listov, osvedčenia o štátnom občianstve, uznanie rozvodu zo Švajčiarska na Slovensku, atď.:

Dovoľte mi, aby som sa Vám predstavila, volám sa PhDr. Linka Fabian.

Ako doktorka psychológie, som najprv 20 rokov pracovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ako vysokoškolská učiteľka. V roku 1990 pozval Schlittschuh-Club Bern môjho manžela Ing. Vladimíra Fabiana ako trénera tancov na ľade do Bernu. Odvtedy žijeme vo Švajčiarsku.

Po uznaní môjho vysokoškolského vzdelania ako aj titulu (PhDr.) švajčiarskymi orgánmi som pracovala ešte 5 rokov na pôde Univerzity v Berne. Od r. 2002 som potom pôsobila na Veľvyslanectve Slovenskej republiky, na konzulárnom oddelení – tiež v Berne, kde aj dnes opäť pôsobím.

Život vo Švajčiarsku, kontakt s mnohými ľuďmi, organizácia rôznych podujatí (stretnutia Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku), prekladateľské služby firmy môjho manžela, ako aj už vyššie spomenuté činnosti mi umožnili nadobudnúť pomerne veľa vedomostí v oblasti vybavovania rôznych typov dokladov, pri riešení rôznych rodinných a pracovných situácií našich spoluobčanov.

Už roky poskytujem informácie a dávam ďalej svoje skúsenosti našim krajanom tu žijúcim – bezplatne. Najjednoduchšie sa môžete so mnou skontaktovať telefonicky ++41(0)31 / 356 39 35 alebo ++41(0)79 / 286 04 77. Alternatívne mi môžete poslať aj e-mail.

Z palety informácií, ktoré Vám môžem poskytnúť, vyberám:

  1. Sobáš – kompletné informácie, aké dokumenty potrebuje náš občan – a hlavne, kde ich získa na Slovensku – pre uzatvorenie manželstva vo Švajčiarsku.

  2. Ako a kde vybaviť sobášne, rodné listy, uznanie otcovstva pre slobodné matky, určenie občianstva pre dieťa slobodných matiek

  3. Viem pripraviť kompletné uznanie cudzieho rozhodnutia o rozvode manželstva, ktoré naši občania potrebujú, ak sa vo Švajčiarsku rozviedli a potrebujú legalizovať svoj rozvod na Slovensku. Nie len pre uzatvorenie nového manželstva, ale pre povinnosť oznámiť zmenu svojho stavu, ktorá sa potom registruje na Osobitnej matrike, kde bude ich manželstvo zrušené. Pripravím im vzory, splnomocnení a čestných prehlásení, vzory návrhu na rozvod manželstva, ktoré je potrebné zaslať na Krajský súd do Bratislavy. Nepotrebujete k tomu žiadneho právnika!

  4. Ako a kde vybaviť osvedčenie o štátnom občianstve

  5. Ako a kde vybaviť cestovné pasy (ako postupovať pri strate alebo krádeži cestovných dokladov), odhlasovanie z trvalého pobytu na Slovensku, zo zdravotných poisťovní.

  6. Ako a kde sa dá vybaviť zmena mena, alebo priezviska.

  7. Viem poskytnúť adresy právnikov, ktorí pôsobia vo Švajčiarsku, ale hovoria aj po slovensky, alebo česky.

  8. Viem poskytnúť kontakt na pracovníka z poisťovne, ktorý má pôsobnosť na celom Švajčiarsku, ale hovorí aj po slovensky a dtto, on môže poskytnúť cenné služby a rady, ktoré potrebujú naši občania pri uzatváraní poistiek.

  9. Viem poskytnúť informácie o inštitúciách, na uznanie vzdelania a diplomov, či už stredných kádrov, alebo vysokoškolsky vzdelaných občanov zo Slovenska, pre získanie lepšej možnosti sa uplatniť na švajčiarskom pracovnom trhu.

  10. Pre naše ženy, ktoré sa dostanú do komplikovaných životných situácií, viem poskytnúť adresy, kde sa môžu obrátiť na profesionálnu pomoc a poradu.

  11. Podám informácie k riešeniu problémov spojených s daňovým priznaním našich občanov žijúcich vo Švajčiarsku, ktoré doklady potrebujú, kde ich majú zaslať, aby si splnili svoju daňovú povinnosť.

  12. Podám informácie o výmene slovenských vodičských preukazov za švajčiarske, ako aj o časových limitoch, a typoch pobytových povolení./L, B, C/.