Vítajte na stránke slovensko.ch

Übersetzungen FABIAN

Mühlehubelstrasse 5

3125 Toffen

Nemčina ↔ Slovenčina ↔ Francúzština / Taliančina

Ing. Vladimír FABIAN

Mobil: 079 / 286' 04' 77

kontaktná emailová adresa: vladimir.fabian@integral-it.ch alebo linka@slovensko.ch


 

***********************************

Bezplatné poradenské služby pre uzavretie sobáša vo Švajčiarsku, vystavenie slovenských sobášnych a rodných listov, osvedčenia o štátnom občianstve, uznanie rozvodu zo Švajčiarska na Slovensku, atď.:

Dovoľte mi, aby sme sa Vám predstavili.

PhDr. Linka Fabian - poradenstvo

Ako doktorka psychológie, som najprv 20 rokov pracovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ako vysokoškolská učiteľka. V roku 1990 pozval Schlittschuh-Club Bern môjho manžela Ing. Vladimíra Fabiana ako trénera tancov na ľade do Bernu. Odvtedy žijeme vo Švajčiarsku.

Po uznaní môjho vysokoškolského vzdelania ako aj titulu (PhDr.) švajčiarskymi orgánmi som pracovala ešte 5 rokov na pôde Univerzity v Berne. Od r. 2002 som potom pôsobila na Veľvyslanectve Slovenskej republiky, na konzulárnom oddelení – tiež v Berne.

Motto: Moje povolanie psychológa je aj mojím  poslaním - pomáhať ľuďom.

Ing. Vladimír Fabian - úradné preklady

slovenčina - nemčina - slovenčina;

tlmočník pre justičné a vyšetrovacie orgány kantónu Bern. 

certifikat-tlmocenie.pdf 

Ukončil som štúdium na SVŠT (dnes Technická univerzita) v Bratislave v odbore technická kybernetika. Potom som absolvoval štúdium na FTVŠ Karlovej univerzity v Prahe, kde som sa stal trénerom 1. triedy tancov na ľade (sám so bol kedysi aktívny športovec). Športovú časť mojej kariéry som zavŕšil tréningom pretekárov, ktorí sa zúčastnili majstrovstiev Európy a sveta.

Ako prekladateľ pracujem už od roku 1984 (vtedy ešte v Bratislave). Po príchode do Švajčiarska (1990) som pokračoval v tejto činnosti a získal na to povolenie od švajčiarskych úradov.

Od 19. marca 2024 som zapísaný do zoznamu prekladateľov Ministersvta spravodlivosti Slovenskej republiky:
Registre - Ministerstvo spravodlivosti SR (gov.sk) 

Do "tretice" pracujem aj ako informatik - už vyše 20 rokov v službách mesta Bern.

Motto: Akceptujme ľudí takých, akí sú...

Mgr. Zuzana Anisino - úradné preklady

slovenčina - francúzština/taliančina - slovenčina

Vyštudovala som na Filozofickej fakulte na Univerzite vo Fribourgu vo Švajčiarsku francúzsky jazyk a literatúru.

Vo Švajčiarsku som pracovala ako tlmočníčka/prekladateľka pre Vyšetrovací súd a Kantonálnu Políciu vo Fribourgu (tlmočenie pri súdnych pojednávaniach a policajných výsluchoch).

Mám dlhoročné skúsenosti s prekladateľskými službami. Už 20 rokov spolupracujem s prekladateľskou firmou Fabian - k úplnej spokojnosti našich občanov a rôznych inštitúcií.

Motto: Iniciatívna práca je dôležitou súčasťou môjho života.

Život vo Švajčiarsku, kontakt s mnohými ľuďmi, organizácia rôznych podujatí - stretnutia Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku - Dni Slovákov, s kultúrnym programom, s vysokou účasťou krajanov z celého Švajčiarska, napr. v Bolligene, kde sa zišlo až 370 rodín Slovákov a ich priateľov.

Prekladateľské služby, ako aj už vyššie spomenuté činnosti nám umožnili nadobudnúť pomerne veľa vedomostí v oblasti vybavovania rôznych typov dokladov, pri riešení rôznych rodinných a pracovných situácií našich spoluobčanov.

Už roky poskytujeme informácie a dávame ďalej svoje skúsenosti našim krajanom tu žijúcim – bezplatne. Najjednoduchšie sa môžete s nami skontaktovať telefonicky ++41(0)79 / 286 04 77 alebo nám môžete poslať aj e-mail.

Z palety informácií, ktoré Vám môžeme poskytnúť, vyberáme: