Formuláre

Duplikát rodného listu SR — Formulár na vyžiadanie duplikátu rodného listu SR                    
Duplikát úmrtného listu SR Formulár na vyžiadanie duplikátu úmrtného listu SR                    
Duplikát sobášneho listu SR Formulár na vyžiadanie duplikátu sobášneho listu SR 
Osvedčenie o štátnom občianstve Osvedčenie o štátnom občianstve pre občanov SR dlhodobo žijúcich v zahraničí                    
Zápis o narodení dieťaťa Formulár na vyžiadanie zápisu o narodení dieťaťa
Zápis o uzavretí manželstva Formulár na vyžiadanie zápisu o uzavretí manželstva                    
Zápis ženského priezviska Žiadosť o zápis ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania                    
Zápis ženského priezviska a mena dieťaťa Žiadosť o zápis ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania; Žiadosť o zápis mena dieťaťa
Ċ
Slovensko Ch,
31. 1. 2016, 4:45
Ċ
Slovensko Ch,
31. 1. 2016, 4:45
Ċ
Slovensko Ch,
31. 1. 2016, 4:45
Ċ
Vladimir Fabian,
10. 3. 2015, 11:06
Ċ
Vladimir Fabian,
10. 3. 2015, 11:06
Ċ
Vladimir Fabian,
10. 3. 2015, 11:06
Ċ
Vladimir Fabian,
10. 3. 2015, 11:06
Ċ
Vladimir Fabian,
10. 3. 2015, 11:07
Ċ
Vladimir Fabian,
10. 3. 2015, 11:07
Ċ
Vladimir Fabian,
10. 3. 2015, 11:07
Comments