Sobášny list SR

Postup vybavovania sobášneho listu Slovenskej republiky po uzavretí manželstva vo Švajčiarsku.

Na vybavenie sobášneho listu SR je potrebné predložiť jednotlivé doklady na Zastupiteľský úrad SR v Berne a to:

  • švajčiarsky sobášny list - originál, ktorý je overený Apostille pečiatkou Štátnej kancelárie kantónu, kde bolo manželstvo uzavreté
  • preklad do slovenského jazyka úradným prekladateľom
  • slovenský rodný list žiadateľa(ky) - originál
  • fotokópiu cestovného pasu SR žiadateľa(ky)
  • vyplniť žiadosť o uzavretí manželstva*
  • vyplniť žiadosť - zápis ženského priezviska*
  • u rozvedených predložiť rozvodový rozsudok zo Slovenskej republiky
  • u ovdovelých predložiť úmrtný list zosnulého partnera

*Jednotlivé formuláre na žiadosti si môžete vyžiadať na Zastupiteľskom úrade SR v Berne - 031 / 356' 39' 37.

Comments