Osvedčenie o št. obč. SR

Podmienky pre získanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky

Na vybavenie osvedčenia o štátnom občianstve SR, ktoré okrem iného potrebné na vybavenie nového cestovného pasu SR, je nutné predložiť jednotlivé doklady na Zastupiteľský úrad SR v Berne a to:

  • slovenský rodný list žiadateľa(ky) - originál
  • fotokópiu cestovného pasu SR žiadateľa(ky)
  • vyplniť žiadosť vydanie dokladu zo SR*
  • u vydatých žien - sobášny list SR
  • u ovdovelých predložiť úmrtný list zosnulého partnera

*Jednotlivé formuláre na žiadosti si môžete stiahnuť na tejto stránke.

Comments