dokumenty

Rodný list, sobášny list, osvedčenie o štátnom občianstve, cestovný pas SR a pod.
Cestovný pas SR — Ako si vybaviť cestovný pas Slovenskej republiky...
Osvedčenie o štátnom občianstve SR — Podmienky pre získanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
Rodný list SR — Ako si vybaviť rodný list Slovenskej republiky...
Sobášny list SR — Postup vybavovania sobášneho listu Slovenskej republiky po uzavretí manželstva vo Švajčiarsku.
Žiadosť na uznanie cudzieho rozhodnutia Cudzie rozhodnutie (rozvodový rozsudok, zistenie alebo určenie otcovstva, rozhodnutie vo veciach osvojenia dieťaťa, rozhodnutie o zverení dieťaťa do výchovy alebo úprave styku s ním) uznané slovenským súdom má rovnaké právne účinky ako rozhodnutie slovenského súdu. Bez uznania slovenským súdom nie je takéto rozhodnutie na území Slovenskej republiky účinné.
Formuláre Formuláre na vybavenie rôznych druhov úradných dokumentov.
Apostille — zoznam Štátnych kancelárií kantónov, kde dostanete Apostille pečiatku